Partidul Politic

VOX POPULI VOX DEI

Partidul politic este o asociaţie de interes şi utilitate publică. Partidul politic este constituituit şi acţionează pe baza liberului consimţământ al unor cetăţeni care au o viziune comună despre modul în care societatea trebuie condusă. Asocierea politică se face pe baza unei doctrine clare, al promovării unor idei, principii şi valori, având drept scop accesul la putere pentru reprezentarea intereselor cetăţenilor care aderă la aceste idei, principii şi valori. Scopul declarat al partidului politic este de a accesa puterea politică şi de a exercita actul de guvernare, în vederea organizării şi conducerii societăţii, pe baza propriei doctrine actualizate necesităţilor pe termen scurt şi mediu cu care societatea se confruntă. Partidul politic poate fi fondat o singură dată. Dacă un partid politic este asimilat sau desfiinţat legal, reînfiinţarea acelui partid politic se face prin respectarea datelor istorice ale promei fondări, conform legii.

Partidele politice se împart în două categorii de bază în ceea ce priveşte nivelul de reprezentativitate, cât şi scopul declarat:

1. Partide politice locale

Sunt acele partide politice de interes şi utilitate publică locală al căror scop declarat este de a accesa puterea politică locală, în vederea reprezentarii intereselor cetăţenilor pe plan local. Aceste partide politice pot participa în condiţiile legii, la alegerile locale, numai în localitatea (comuna, oraşul, sectorul) unde au declarat activitatea, doar pentru o singură localitate (comună, oraş, sector). Existenţa partidelor politice locale este necesară în scopul asigurării autonomiei administrative locale, a nesubjugării pe alte criterii decât cel al intereselor locale al administraţiei din localitate (comună, oraş, sector); pentru Municipiul Bucureşti, partidul politic municipal trebuie să facă dovada înfiinţării de filiale în toate cele şase sectoare. Acestea asigură o concurenţă politică loiailă partidelor politice naţionale parlamentare sau neparlamentare, acordând o atenţie sporită şi intersată problemelor locale. Partidele politice locale nu sunt finanţate din bugetul de stat sau bugetul local.

2. Partidele politice naţionale

Sunt acele partide politice de interes şi utilitate publică al căror scop declarat este de a accesa puterea politică la nivel local naţional şi European, în vederea reprezentării intereselor cetăţenilor la toate nivelurile de reprezentare politică existente pe plan naţional sau/şi European. Partidele politice naţionale pot participa în condiţiile legii, la toate alegerile care au loc pe teritoriul României. Scopul existenţei acestor partide politice este acela de a cuceri puterea politică pe baza unei doctrine clare şi al promovării unor idei, principii şi valori, pentru a putea reprezenta interesele politice ale cetăţenilor care aderă la acea doctrină cu idei, principii şi valori, în cadrul actului de guvernare, în vederea organizării şi conducerii societăţii. Partidele politice naţionale asigură un întreg politic, în vederea echilibrării voinţei electorului conform cu rezultatele din alegerile libere. Partidele politice naţionale sunt asociaţii de interes şi utilitate publică şi beneficiază de asigurarea de subvenţii din partea statului conform legii. Scopul acestor subvenţii este de a asigura partea administrativă şi executivă a partidelor politice naţionale în vederea unei bune funcţionări şi a unei bune organizări pe plan naţional.
Partidele politice naţionale care au accesat locurile din Parlamentul şi Senatul României ori în Parlamentul European, devin partidele politice parlamentare şi/sau guvernamentale. Acestea primesc subsidii suplimentare din partea statului, în vederea unei mai bune funcţionări şi a unei mai bune organizări pe plan naţional pe toată durata derulării activităţilor parlamentare şi/sau guvernamentale.

3. Partide politice Europene

Sunt acele partide politice de interes şi utilitate europeană, formate din parlamentari europeni din diferite ţări, conform dreptului Constituţiei Europene, care se asociază politic pe alte criterii decât grupurile parlamentare din Parlamentul European. Scopul acestora este de a promova politicile europene şi de a sprijini direct luarea de decizii politice în cadrul Parlamentului European, corespunzător viziunii sau doctrinei care stă la baza asocierii politice.

Niciun comentariu

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

TunePlus Wordpress Theme